Mỹ đã bị Nga và Trung Quốc lợi dụng như thế nào?

Mỹ đã bị Nga và Trung Quốc lợi dụng như thế nào?

Chính phủ Mỹ và lực lượng quân đội của họ luôn hành động theo những nguyên tắc và luật pháp cố định để giảm bớt khả năng xảy ra chiến tranh, song điều này cũng khiến hành động của Mỹ dễ bị đoán trước.