Bệnh trĩ, không nên tự chữa!

Bệnh trĩ, không nên tự chữa!

Bệnh trĩ là bệnh do có sự dãn quá mức các tĩnh mạch ở hậu môn - trực tràng, đặc biệt có sự phình tĩnh mạch các đám rối tĩnh mạch trĩ