Đà Nẵng còn sai sót trong bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ

Đà Nẵng còn sai sót trong bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ

UBND thành phố Đà Nẵng cần xem xét lại năng lực tham mưu của các cơ quan chuyên môn vì vẫn còn xảy ra sai sót trong việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại. Ngoài ra, việc sử dụng biên chế chưa hết nhưng vẫn sử dụng hợp đồng làm công tác chuyên môn là không đúng quy định…
Thí sinh đến nhầm điểm thi, tình nguyện viên trấn an, giúp đỡ

Thí sinh đến nhầm điểm thi, tình nguyện viên trấn an, giúp đỡ

Sáng nay, hơn 30 nghìn thí sinh tại Quảng Ninh, Hải Phòng đã bước vào buổi thi đầu tiên môn Ngữ văn của Kỳ thi THPT quốc gia 2019. Tại điểm thi trường THPT chuyên Ban Hòn Gai một thí sinh tại Quảng Ninh đã đến nhầm điểm thi nhưng các tình nguyện viên đã kịp thời giúp đỡ.