Từ khóa: điểm xét tuyển

Tuyển 64 giáo viên trường công cho huyện Nho Quan (Ninh Bình)

Tuyển 64 giáo viên trường công cho huyện Nho Quan (Ninh Bình)

Theo Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc UBND huyện Nho Quan năm 2018, huyện sẽ tuyển thêm 64 giáo viên bậc mầm non và tiểu học, thời gian thi tuyển dự kiến ngày 19/8, kết quả sẽ được công bố sau ngày 10/9/2018.
Xem thêm trên infonet