Hình ảnh lũ lớn ở miền núi phía Bắc

Hình ảnh lũ lớn ở miền núi phía Bắc

Theo thông báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, lũ trên hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình đang lên khiến người dân đang phải đối phó với lũ lớn.