Đề xuất Việt Nam đăng cai Giải thưởng APICTA 2019

Đề xuất Việt Nam đăng cai Giải thưởng APICTA 2019

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn khẳng định Giải thưởng APICTA năm 2019 tại Việt Nam sẽ là cơ hội quảng bá sự phát triển CNTT-TT Việt Nam tới bạn bè thế giới và trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.