Kỷ luật 3 cán bộ vì để mất rừng Ngọc Hồi

Kỷ luật 3 cán bộ vì để mất rừng Ngọc Hồi

Ngày 11/5, ông Võ Thanh Thành - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Ngọc Hồi (Kom Tum) cho biết, đã ra quyết định kỷ luật đối với 3 cán bộ kiểm lâm địa bàn của Hạt vì để mất rừng tại lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi.