Hà Tĩnh: Những con đường thắm tình quân dân

Hà Tĩnh: Những con đường thắm tình quân dân

Là xã ven biển, đời sống nhân dân khó khăn nhưng thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của tỉnh Hà Tĩnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã nhận đỡ đầu Kỳ Hà (thị xã Kỳ Anh) thực hiện tiêu chí đường giao thông nông thôn và y tế trong xây dựng nông thôn mới.
Xây dựng NTM từ cây cao su

Xây dựng NTM từ cây cao su

“Trên đất bước Việt Nam, nơi đâu có cao su, ở đó sẽ có nông thôn mới (NTM)”, lãnh đạo một tỉnh miền Trung đã nói với tôi như vậy. Tôi chưa tin điều đó, cho đến khi vào miền Đông…