Từ khóa: Cưỡng chế 42 cơ sở kinh doanh trên đường Nguyễn Khánh Toàn

Toàn văn Hiến pháp sửa đổi

Toàn văn Hiến pháp sửa đổi

Sáng nay 28/11, Quốc hội đã biểu quyết và thông qua Hiến pháp sửa đổi. Dưới đây là toàn văn bản Hiến pháp sửa đổi.
Xem thêm trên infonet