Lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hiện nay

Lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hiện nay

Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 13 đã phê chuẩn đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Ngoài Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hiện nay còn có 4 Thứ trưởng.