Làm thế nào để khai thác tối ưu tiềm năng du lịch biển?

Làm thế nào để khai thác tối ưu tiềm năng du lịch biển?

Qua thực tế 10 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW, của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa X) về "Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020", vẫn còn một số bất cập cần được tháo gỡ để thu hút nguồn lực trong phát triển kinh tế du lịch biển nói riêng.
Kiên Giang họp đột xuất ứng phó áp thấp nhiệt đới

Kiên Giang họp đột xuất ứng phó áp thấp nhiệt đới

Sáng ngày 01/11, ông Mai Anh Nhịn - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp trực tuyến đột xuất với các huyện để triển khai thực hiện đối phó với 02 Áp thấp nhiệt đới gần bờ và Áp thấp nhiệt đới gần biển Đông.