Sóng bán tháo nhà đất cuối năm

Sóng bán tháo nhà đất cuối năm

Đợt sóng bán tháo căn hộ của các chủ đầu tư thời gian gần đây diễn ra mạnh chưa từng có từ trước tới nay trên thị trường BĐS.