Đào móng nhà, phát hiện quả bom M117 nặng hơn 300 kg

Đào móng nhà, phát hiện quả bom M117 nặng hơn 300 kg

Trong lúc đào móng nhà, người dân tại thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) đã phát hiện một quả bom sót lại từ thời chiến tranh. Quả bom sau đó đã được lực lượng chức năng xử lý và đưa về kho T92.
Viện trợ phi chính phủ nước ngoài cho Việt Nam thay đổi về chất

Viện trợ phi chính phủ nước ngoài cho Việt Nam thay đổi về chất

Trong hai ngày 28,29/11/2013, Ủy ban về công tác phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) sẽ tổ chức Hội nghị quốc tế lần thứ 3 về công tác phi chính phủ nước ngoài tại Hà Nội. Đây là dịp đánh giá lại công tác viện trợ PCPNN thập kỷ qua và tìm hướng đi đúng đắn trong thời kỳ tiếp theo với nhiều biến động về tình hình kinh tế, xã hội trong và ngoài nước.
Theo chân "đội săn mìn" ở Quảng Bình

Theo chân "đội săn mìn" ở Quảng Bình

Bom mìn, vật liệu chưa nổ sót lại sau chiến tranh ở Quảng Bình được đánh giá là một trong những vấn đề gây nguy hại, nhức nhối nhất tại địa phương. Để trả lại bình yên cho lòng đất, bên cạnh sự nỗ lực của Việt Nam còn có nhiều tổ chức quốc tế rất tích cực và tham gia hiệu quả. Một trong những tổ chức như vậy là MAG (Mine Advisory Group - Tổ chức nhóm Cố vấn bom mìn của Anh).
Hoa Kỳ mong muốn Việt Nam hùng mạnh, thịnh vượng và độc lập

Hoa Kỳ mong muốn Việt Nam hùng mạnh, thịnh vượng và độc lập

Infonet - Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam David Shear cho biết: "Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ không thể phát triển một cách tốt đẹp trong vài năm qua nếu chúng ta không giải quyết tốt một số vấn đề do chiến tranh để lại như bom mìn chưa nổ hay tác nhân da cam..."