Nông sản ế, các Bộ ở đâu?

Nông sản ế, các Bộ ở đâu?

“Nông sản ế, các bộ ở đâu? Sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam vẫn chủ yếu theo kiểu “cầu may”, cạnh tranh bằng giá rẻ và luôn nơm nớp liệu có bị ép giá hay không?”
Lùi cho ý kiến về Luật Biểu tình

Lùi cho ý kiến về Luật Biểu tình

Dự án Luật Biểu tình được đề nghị lùi thời gian của chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 sang chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 11 và thông qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV.