Bịt mặt, mai phục đường vắng, cướp phụ nữ

Bịt mặt, mai phục đường vắng, cướp phụ nữ

Trong vòng 10 tháng, Y Nẽl Niê đã thực hiện 29 vụ cướp tài sản của 32 người bị hại; toàn bộ 32 người bị cướp đều là nữ; bị can bị Viện Kiểm sát nhân dân truy tố về 5 tình tiết định khung tăng nặng trong một điều luật; có một lần cướp được 35 triệu đồng nhưng chỉ lấy 10 triệu đồng còn để lại 25 triệu đồng cho người bị hại.