Rước "ông lợn" quanh làng từ sáng tới đêm tại lễ hội La Phù

Rước "ông lợn" quanh làng từ sáng tới đêm tại lễ hội La Phù

Cứ vào 13 tháng Giêng hàng năm người dân làng La Phù (Hoài Đức, Hà Nội) lại tổ chức lễ rước "ông lợn" quanh làng, từ sáng đến đêm nhằm tưởng nhớ công ơn của Tĩnh Quốc Tam Lang dưới thời Hùng Duệ Vương thứ 6 đã có công đánh giặc giữ vững bờ cõi.