Phạm Công Danh bật khóc xin giảm nhẹ án cho nhân viên

Phạm Công Danh bật khóc xin giảm nhẹ án cho nhân viên

Ngày 22/8, phiên xử Phạm Công Danh và đồng phạm gây ra vụ thiệt hại hơn 9.000 tỷ tại ngân hàng Xây dựng (VNCB) tiếp tục diễn ra. Tại phần nay HĐXX dành thời gian để các bị cáo bào chữa bổ sung vào phần bào chữa trước đó của các luật sư.