Từ khóa: Nga đưa S 300 tới Syria

Xem thêm trên infonet