Xin việc làm và khám chữa bệnh: Đưa hối lộ nhiều nhất!

Xin việc làm và khám chữa bệnh: Đưa hối lộ nhiều nhất!

Đó là thông tin được đưa ra tại hội thảo trước "Đối thoại Phòng chống tham nhũng lần thứ 11" cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên do Văn phòng Ban chỉ đạo TƯ về Phòng chống tham nhũng và Đại sứ quán Anh quốc tại Việt Nam phối hợp tổ chức tại Đà Nẵng trong hai ngày 29 - 30/10