Hiệu quả từ chuyển đổi ruộng đất

Hiệu quả từ chuyển đổi ruộng đất

Xác định tình trạng ruộng đất manh mún và phân tán là lực cản của quá trình CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn nên từ lâu huyện Yên Thành (Nghệ An) đã có chủ trương vận động nhân dân chuyển đổi ruộng đất.