Băn khoăn dự luật cho phá sản ngân hàng

Băn khoăn dự luật cho phá sản ngân hàng

Giữa Luật Phá sản năm 2014 và dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng đã có sự khác nhau về điều kiện yêu cầu mở thủ tục phá sản.
50 năm đọc thư, thờ người yêu

50 năm đọc thư, thờ người yêu

Cách ngày cưới 4 ngày bà nhận được tin người yêu – chồng chưa cưới đã anh dũng hy sinh, từ đó bà Xuyên ở vậy sống với ký ức qua những lá thư viết vội của bà và người yêu – liệt sỹ Hoàng Văn Kỷ.