Thương mại điện tử: Doanh nghiệp chưa mặn mà

Thương mại điện tử: Doanh nghiệp chưa mặn mà

Thương mại điện tử ở Việt Nam vẫn còn phát triển mang tính nhỏ lẻ, theo chiều rộng mà chưa chú trọng vào chiều sâu. Số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này trong thời gian qua mặc dù tăng trưởng khá cao và đa dạng về ngành hàng nhưng lại thiếu một “đầu tàu” dẫn dắt thị trường.