11 nhân vật tạo nên tương lai của châu Á

11 nhân vật tạo nên tương lai của châu Á

CNBC liệt kê những nhân vật chủ chốt chi phối các yếu tố chính trị, kinh tế, công nghệ, khoa học và văn hóa.Có thể nói đây là những nhân vật sẽ định hình tương lai của châu Á.
Toàn văn Báo cáo Đánh giá Công tác Báo chí 2011

Toàn văn Báo cáo Đánh giá Công tác Báo chí 2011

Tại Hội nghị cán bộ báo chí toàn quốc tổ chức ngày 30/3 tại tỉnh Quảng Ninh, ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trình bày Báo cáo đánh giá công tác báo chí năm 2011 và một số nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2012.