Từ khóa: Sư Phạm Hà Nội 2

Học sinh Việt Nam đạt thành tích cao tại Intel ISEF 2016

Học sinh Việt Nam đạt thành tích cao tại Intel ISEF 2016

Đoàn học sinh Việt Nam dự thi Hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế dành cho học sinh trung học (Intel Isef 2016) đã đạt được kết quả cao với 4 dự án đạt giải Ba, chiếm tỷ lệ đạt giải là 70% số dự án dự thi.
Xem thêm trên infonet