Có hiệu trưởng trường tư từng thụ án

Có hiệu trưởng trường tư từng thụ án

Đang còn quá nhiều giáo dục tư vị lợi nhuận, từ đó dẫn đến thu hút toàn những nhà kinh doanh bất động sản, kinh doanh vàng, bạc thậm chí có những người từng thụ án làm hiệu trưởng của các trường…
Hà Nội dẹp hàng quán trước cổng trường

Hà Nội dẹp hàng quán trước cổng trường

Sáng 22/11, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội và báo Kinh tế độ thị đã tổ chức buổi Tọa đàm trực tuyến về “Đảm bảo dinh dưỡng và an toàn thực phẩm trong bữa ăn học đường”.