Ông Tất Thành Cang được bổ nhiệm chức vụ mới

Ông Tất Thành Cang được bổ nhiệm chức vụ mới

Ngày 30/3 Hội nghị Thành ủy TP.HCM lần 26 Khóa 10 khai mạc. Tại ki-ốt thông tin phục vụ cho hội nghị này, chức danh của ông Tất Thành Cang được ghi là Phó trưởng ban thường trực chỉ đạo công trình Lịch sử TP.HCM.
Bế mạc Hội nghị Trung ương 9

Bế mạc Hội nghị Trung ương 9

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào chiều 26/12.