Hai mẹ con lĩnh án chung thân vì buôn ma túy

Hai mẹ con lĩnh án chung thân vì buôn ma túy

Để có ma túy cung cấp cho các đầu mối tại TP HCM, Lan đặt mua từ  Nam Định rồi nhờ mẹ đi tàu mang vào Nam. Khi biết mẹ bị bắt chị ta bỏ trốn và tiếp tục buôn "hàng trắng".