Bùng phát dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Bùng phát dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Tại ổ dịch tại xã Thạch Lâm (Thạch Hà), vịt chết hàng loạt dưới hồ được gia đình ông Nguyễn Quang Thanh vớt lên để chôn lấp. Chi cục thú ý Hà Tĩnh cho biết hiện dịch cúm gia cầm trên địa bàn Hà Tĩnh nguy cơ lan ra diện rộng