Tuyên ngôn Vesak LHQ 2004-2014

Tuyên ngôn Vesak LHQ 2004-2014

Thông Cáo Chung Hội nghị các nhà Lãnh đạo Phật giáo Thế giới về Quyết định Quốc tế Công nhận Ngày Vesak Tam Hợp tại Buddharmonthon, Nakhon Pathom, Thái Lan (PL 2547) QĐ QT Công nhận Ngày Vesak Tam Hợp năm 2004 (PL2547).