Anh cả của Trường Sa Lớn

Anh cả của Trường Sa Lớn

Tối đó, trời lất phất mưa Xuân nhưng không khí vẫn hầm hập nóng. Sau hành trình hơn 10 ngày ròng gặp bão, tàu HQ571 mới “cán đích” Trường Sa...