Ý nghĩa nhân văn của Vu Lan: Báo hiếu

Ý nghĩa nhân văn của Vu Lan: Báo hiếu

Vu Lan được hiểu là Lễ báo hiếu, trùng hợp ngày Rằm tháng 7 lễ “Xá tội vong nhân”. Theo tín ngưỡng dân gian đây cũng là ngày mở cửa ngục, ân xá cho vong nhân chưa có người thân tại trần thế thờ tự.