Hơn 18.000 DN kê khai thuế qua mạng

Hơn 18.000 DN kê khai thuế qua mạng

Tính đến 31/5/2011 đã có hơn 23.000 doanh nghiệp (DN) đăng ký kê khai thuế qua mạng (KTQM), hơn 18.000 DN đã thực hiện kê khai với tổng số tờ khai điện tử là 259.337.