Cử nhân văn chương chọn chăn nuôi thỏ kiếm tiền tỷ

Cử nhân văn chương chọn chăn nuôi thỏ kiếm tiền tỷ

Gia trại thỏ của Cần hiện nuôi 250 thỏ nái. Mỗi năm ước tính khoảng từ 9000 đến 10 ngàn con giống và trên/dưới 2000 con thỏ thịt. Hiện Cần là Cán bộ kỹ thuật phụ trách địa bàn Hương Sơn cho Công ty Cổ phần thực phẩm Hà Nội.