Kon Tum: 1535 người có việc làm mới

Kon Tum: 1535 người có việc làm mới

Năm 2017, tỉnh Kon Tum đã thực hiện tốt vấn đề tạo việc làm cho người dân, giải quyết nguồn thu nhập và tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động tại địa phương.
Gần 1.000 lao động ở Thuận An có việc làm mới

Gần 1.000 lao động ở Thuận An có việc làm mới

Thực hiện các chính sách có hiệu quả trong năm 2017, thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) đã tạo việc làm và ổn định cuộc sống cho gần 1.000 lao động tại địa phương.
Bắc Kạn cần tập trung nguồn lực cho công tác giảm nghèo

Bắc Kạn cần tập trung nguồn lực cho công tác giảm nghèo

Bắc Kạn cần tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông và các nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia đoạn 2016 - 2020, tập trung nâng cao đời sống dân cư khu vực nông thôn gắn với giảm nghèo bền vững.