Hà Giang: Thanh niên vùng khó quyết tâm khởi nghiệp

Hà Giang: Thanh niên vùng khó quyết tâm khởi nghiệp

Những năm qua, phong trào “Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp” của tuổi trẻ huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) đã và đang giúp nhiều đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) có điều kiện học tập, phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.