Những tài năng siêu phàm trên thế giới

Những tài năng siêu phàm trên thế giới

Đa số nghĩ rằng, khả năng đặc biệt chỉ xuất hiện trong các bộ phim như "Spiderman"... Tuy nhiên, trên thực tế có tồn tại những người con người khác lạ như thế.