Những người làm rạng danh âm nhạc dân tộc

Những người làm rạng danh âm nhạc dân tộc

Chỉ trong một thời gian ngắn nền âm nhạc nước nhà đã mất đi 3 cây đại thụ: Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Khê (mất ngày 24/6) và 2 nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu, Phan Nhân (mất ngày 29/6).
Người về "Hai đầu nỗi nhớ"

Người về "Hai đầu nỗi nhớ"

Từ hồi còn bé ở ngoài Bắc, tôi đã rất mê bài hát “Những ánh sao đêm”. Hồi ấy chả biết tên tác giả là ai nhưng cứ hát suốt ngày.