Lớp toàn học sinh giỏi: Bộ GD&ĐT nói gì?

Lớp toàn học sinh giỏi: Bộ GD&ĐT nói gì?

Sắp tới Bộ GD&ĐTsẽ đổi mới cách đánh giá học sinh không theo Thông tư 32 giáo viên không phải chấm điểm hàng ngày, xếp loại học sinh khá giỏi, trung, bình yếu mà sẽ có hai mức xếp loạị là hoàn thành và không hoàn thành.