Từ khóa: bệnh nhân 19 tuổi bị viêm tuỵ cấp

Xem thêm trên infonet