Chương trình mỗi xã một sản phẩm: Những kết quả đáng ghi nhận

Chương trình mỗi xã một sản phẩm: Những kết quả đáng ghi nhận

Sau 1 năm thực hiện, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận cả về số lượng và chất lượng, từng bước hình thành nhóm sản phẩm đặc sản của từng vùng quê gắn với bảo tồn văn hóa và đặc trưng của mỗi vùng miền.
Quế Võ – Bắc Ninh: Đổi thay qua 10 năm xây dựng NTM

Quế Võ – Bắc Ninh: Đổi thay qua 10 năm xây dựng NTM

Huyện Quế Võ, Bắc Ninh đã có báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đây là 1 trong 4 huyện của Bắc Ninh được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).