10 mục tiêu năm 2018 của ngành Y

10 mục tiêu năm 2018 của ngành Y

Năm 2018 là năm bản lề, quyết định trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đề ra 10 mục tiêu năm 2018 cho ngành y tế như sau:
Sẽ thành lập hội đồng đàm phán giá thuốc quốc gia

Sẽ thành lập hội đồng đàm phán giá thuốc quốc gia

Chiều 3/1/2018, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có cuộc trả lời báo chí xung quanh các vấn đề y tế trong năm 2017 và định hướng năm 2018, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết việc mua sắm tập trung giúp công khai, minh bạch giá thuốc.
Hạn chế tình trạng giá thuốc “tát nước theo mưa”

Hạn chế tình trạng giá thuốc “tát nước theo mưa”

Tại hội nghị triển khai kết quả đấu thầu thuốc tập trung cấp quốc gia năm 2017 diễn ra ngày 22/12 tại TP.HCM, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhận định, đấu thầu tập trung đã xóa đi sự chênh lệch giá thuốc giữa các vùng, các bệnh viện.