Phát triển nghề cá bền vững ở Quảng Trị

Phát triển nghề cá bền vững ở Quảng Trị

Trong 10 năm thực hiện Chiến lược biển Việt Nam, tỉnh Quảng Trị đã thực hiện xuyên suốt chính sách hỗ trợ ngư dân bám biển sản xuất và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Biển Việt Nam và xu thế phát triển “xanh blue”

Biển Việt Nam và xu thế phát triển “xanh blue”

Có đúng là Việt Nam chỉ có 3.260km bờ biển? Nếu làm kinh tế biển theo cách nhìn mới – xem biển là môi trường sống chứ không chỉ là môi trường kiếm sống, và dùng một tư duy vượt thoát nhiệm kỳ để tính đúng tính đủ những giá trị Tài nguyên và di sản mà thiên nhiên và tiền nhân để lại...