Gợi ý viết thư quốc tế UPU 45 năm 2016

Gợi ý viết thư quốc tế UPU 45 năm 2016

Các em lưu ý, những gợi ý viết thư quốc tế UPU 45 năm 2016 sau đây chỉ là để các em tham khảo, cần hết sức tránh việc sao chép máy móc. Những bức thư chỉ đoạt giải cao khi tác giả của bức thư có ý tưởng độc đáo và sáng tạo.
Ngành TT&TT chủ động hợp tác quốc tế sâu rộng

Ngành TT&TT chủ động hợp tác quốc tế sâu rộng

Năm 2015, Bộ TT&TT đã tổ chức thành công Hội nghị Bộ trưởng Viễn thông và CNTT ASEAN lần thứ 15 tại Việt Nam. Việc tổ chức thành công Hội nghị này khẳng định năng lực hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của ngành TT&TT Việt Nam
5 ngày, ra mắt và giới thiệu 12 cuốn sách

5 ngày, ra mắt và giới thiệu 12 cuốn sách

Sẽ có tới 12 cuốn sách được ra mắt, giới thiệu tại Triển lãm – Hội chợ sách quốc tế - Việt Nam lần thứ V năm 2015 diễn ra từ ngày 10 – 14/9/2015 tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội.
Thông tin - Truyền thông phát triển mạnh mẽ

Thông tin - Truyền thông phát triển mạnh mẽ

Năm 2012, với cách thức chỉ đạo có trọng tâm của Bộ TT&TT nhằm tháo gỡ những khó khăn về chính sách, hành lang pháp lý trên cả 5 lĩnh vực báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông và CNTT, ngành TT&TT tiếp tục đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển KTXH của đất nước.