Nữ công nhân khóc tuyệt vọng, người có trách nhiệm vào cuộc

Nữ công nhân khóc tuyệt vọng, người có trách nhiệm vào cuộc

Một lần đi thăm một xí nghiệp may, ông Nguyễn Tấn Định, Phó trưởng ban Ban quản lý các KCN - KCX TP HCM, thấy một nữ công nhân khóc tuyệt vọng. Cô sinh con được 4 tháng, hết thời gian nghỉ sinh, nhưng tất cả các nhà trẻ đều không giữ trẻ dưới 18 tháng. Người mẹ trẻ xin nghỉ không lương nhưng không được.