Singapore muốn ASEAN và Trung Quốc “vui vẻ” tập trận

Singapore muốn ASEAN và Trung Quốc “vui vẻ” tập trận

Tình hình Biển Đông 12/10: Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ong Ye Kung mới đây đã phát biểu rằng nước này ủng hộ việc ASEAN và Trung Quốc tập trận trên biển và sẽ tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động này được diễn ra.
Singapore muốn ASEAN và Trung Quốc cùng tập trận

Singapore muốn ASEAN và Trung Quốc cùng tập trận

Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ong Ye Kung mới đây đã phát biểu rằng nước này ủng hộ việc ASEAN và Trung Quốc tập trận trên biển và sẽ tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động này được diễn ra.