Con ruột đẩy cha mẹ ra đường ăn Tết

Con ruột đẩy cha mẹ ra đường ăn Tết

Sinh tới 7 người con và chịu bao đắng cay, khổ cực để nuôi họ nên người thế nhưng đã tám năm nay vợ chồng cụ Nguyễn Văn Quý (84 tuổi) và Nguyễn Thị Chén (82 tuổi) ở Quốc Oai phải nương nhờ cửa Phật vì những người con bất hiếu.