Khỉ bị bắt nhốt vào lồng chờ chết ở Bắc Kạn

Khỉ bị bắt nhốt vào lồng chờ chết ở Bắc Kạn

Chỉ vừa đến gần thôi, chú khỉ đã đưa cánh tay của mình ra để kéo kéo vạt quần của tôi. Khẽ chìa bàn tay nhỏ bé vươn ra ngoài, chú khỉ bị nhốt vội nắm chặt tay người như van lơn “Hãy đưa tôi ra ngoài”.