Những bác sĩ "bỗng dưng" nổi tiếng năm 2015

Những bác sĩ "bỗng dưng" nổi tiếng năm 2015

Bác sĩ Võ Xuân Sơn, bác sĩ Nguyễn Tấn Bỉnh, bác sĩ Phan Xuân Tước... là những người bỗng dưng "nổi tiếng" trên mạng xã hội. Mỗi người nổi tiếng ở một góc độ khác nhau họ vẫn gần gũi, thân thương và hết lòng với bệnh nhân.