Cổ Cự Cơ đối đầu với Tào Tháo

Cổ Cự Cơ đối đầu với Tào Tháo

Khá lâu rồi, anh chàng nhà báo đẹp trai Hà Thư Hoàn trong phim "Tân dòng sông ly biệt" mới trở lại phim trường. Lần này, anh đóng vai Khổng Dung - người cản trở con đường chính trị của Tào Tháo.