Phát hiện phần mềm theo dõi điện mặt trời có “đường lưỡi bò”

Phát hiện phần mềm theo dõi điện mặt trời có “đường lưỡi bò”

Cho biết thị trường miền Nam vừa xuất hiện thiết bị biến đổi điện mặt trời (Inverter) có ứng dụng phần mềm theo dõi vận hành điện mặt trời chứa hình ảnh bản đồ “đường lưỡi bò”, EVN yêu cầu các đơn vị thành viên thực hiện các biện pháp ngăn chặn thủ đoạn tuyên truyền phi pháp.
Nông thôn mới: Cứng hóa 68,7% đường giao thông nông thôn

Nông thôn mới: Cứng hóa 68,7% đường giao thông nông thôn

Cả nước đã xây dựng và nâng cấp được trên 206.743 km đường giao thông, nâng tỷ lệ đường giao thông nông thôn được cứng hóa lên 68,7%. Trên 97% số xã có đường giao thông từ trụ sở xã đến UBND huyện được nhựa, cứng hóa; gần 80% số xã trải nhựa, bê tông